Nova Scotia

Bronze, 4 x 6 x 8 inches, 2010.

white